Turisticka organizacija Bar
V okresu Bar žije přibližně 40 000 obyvatel. Osídlení je soustředěno zejména v osadách výrazně městského typu. Protože jsou vesnice snadno přístupné z dopravních tepen, celý kraj je intenzivně využitý a půda tohoto přímořského a jezerního kraje je zemědělsky obdělávána. Prostředí tohoto kraje je známo mnohonárodnostním obyvatelstvem několika náboženských vyznání, které žije po staletí v duchu tradic snášenlivosti. Letitý návyk soužití vzájemně se respektujících kultur, netypický pro balkánské prostředí u sousedů, se nenarušil ani v důsledku dramatických politických událostí a státních převratů, do kterých v průběhu dějin docházelo.
Zajímavá okolnost, typická pro obyvatelstvo kraje, je ta, že se mikrolokality mezi sebou výrazně liší. Tato odlišnost se projevuje v odlišných lidových zvyklostech. Tak se na příklad v barském kraji vyskytuje tolik typů lidových krojů v počtu, jakým se nemůže pochlubit žádný jiný kraj v Černé Hoře. Tuto rozmanitost nejlépe vystihuje výraz „soulad rozdílů“, typický pro místní obyvatele.