Turisticka organizacija Bar

stari-barSe nachází na strmém srázu, ze tří stran nepřístupném, na úpatí pohoří Rumija. Dobrá hájitelnost a pramen pitné vody byly nejdůležitější důvody, které rozhodly pro vybudování města čtyři kilometry od břehu, na rozdíl od ostatních měst, která vznikla přímo na pobřeží.
Toto město, jehož obyvatelé se zabývali řemeslnictvím, obchodem a pěstováním oliv, rostlo postupně po několik staletí. Nejstarší čtvrti vznikly na skalnaté výspě, kde se dochovala městská brána z X. – XI. století. Nedaleko odsud je stranou od obytných řtvrtí pevnost (Citadela), která sloužila pro výlučně obranné účely.
Ve městě jsou dodnes patrny pozůstatky četných kostelů s různou dobou vzniku. Dochovaly se základy románsko-gotické katedrály Sv. Jiří (Sveti Đorđe) z XI. století a zbytky kostelů Sv. Kateřiny a Sv. Venerandy. Z období turecké nadvlády pochází prachárna a parní lázně („amam“).
K opevnění západní části města došlo později, nejdříve ve XIV. století, a posléze v dobách benátského panství. V této částo města jsou k vidění zříceniny kostela Sv. Mikuláše (Sveti Nikola), který nechala postavit Helena z Anjou, manželka srbského krále Uroše. Na malém náměstí na křižovatce se dochoval kostel zasvěcený Sv. Jovanu Vladimírovi.
Mimo obvod města, směrem na sever od horní pevnosti, se nachází dobře dochované zbytky akvaduktu z XVI. a XVII. století, kterým byly zajišťovány dodávky vody z hor.
Nedávné archeologické vykopávky objevily náleziště keramiky z VIII. – VI. století před naším letopočtem, kdy zde byla sídliště Ilyrů.

110

_DSC2389crkva2a

 

 

dvorac_kralja_nikolePalác krále Nikoly byl postaven roku 1885 přímo na břehu moře. Nechal ho postavit král Nikola pro svoji dceru, kněžnu Zorku, a zetě Petra Karadjordjeviće. Skládá se z velkého paláce, malého paláce, kaple, strážnice a zimní zahrady. Roku 1910 byl přistavěn rozlehlý plesový sál. K areálu paláce patří park s bohatým středozemním rostlinstvem: roste zde například korkový strom.
Před palácem bylo vybudováno také velké dřevěné molo, které sloužilo k ukotvení lodí a jachet a na kterém král Nikola vítal a vyprovázel významné osobnosti, které byly jeho hosty v královském sídelním městě Cetinju.
V letech 1866 – 1916 sám král vlastnil deset jachet. Jednu z nich, Sibille, zakoupil od spisovatele Julese Verna, a jeho poslední jachtu potopilo roku 1915 rakousko-uherské dělo v místě dnešního městského přístaviště.
V areálu se nachází i velký skleník zvláštního tvaru, s nerezavějící konstrukcí, dar italského krále Emanuela. Tento skleník dnes slouží jako restaurace pod názvem „Knížecí zahrada“.
Dnes slouží palác jako Krajské muzeum a je zároveň využíván pro výstavní akce.
65Trosky středověkého města Nehaja pochází z XV. století. Najdeme je deset km severozápadně od Baru na nepřístupném kopci nad mořem, v nadmořské výšce 225 m. První zmínka o osadě se datuje roku 1542. Založili ji Benátčané za účelem obrany a ochrany kraje. V městečku se nachází kostel Sv. Dimitrije z XIII. století se dvěma oltáři pro pravoslavné i katolické bohoslužby, starší než samo opevnění.
manastir-bogorodice-ratackePozůstatky benediktinského kláštera Bohoro­dičky na Ratcu pochází z XI. století. Klášter je umístěn na mořském břehu na výspě mysu Ratac, mezi Barem a Sutomorem. Tvořily ho tři kostely a budovy, obehnané obrannými zdmi s věžemi. Od roku 1443 patřil klášter pod benátskou správu a roku 1571 ho Turkové spálili a srovnali se zemí.
starcevoOstrov Starčevo na Skadarském jezeře hostí klášter Starčevo, založený za časů Đurađa Balšića, v roce 1377. Zakladatelem kláštera byl otec Makarije, tamější mnich. Makarije byl v době zakládání kmet v pokročilém věku (starac) a proto je klášter nazván Starčevo. Klášterní komplex tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie,budovy hostince, hospodářských budov a zdi s klášterní bránou, kterými je obehnán. Má také několik zděných teras. V klášteře bylo skriptorium–dílna, kde se přepisovaly a vázaly knihy. Zde vznikly přepisy mnohých rukopisů, vázaly se a zdobily knihy.V klášteře je pohřben tiskař Božidar Vuković z Podgorice. Po rekonstrukci části hostince se vytvořily podmínky pro to, aby byl klášter znovu uveden do provozu.
MoracnikKlášter Moračnik se nachází na stejnojmenném ostrovu na Skadarském jezeře. První zmínka o něm sa datuje roku 1417 v listině Balši III.
Klášterní komplex zahrnoval kostel zasvěcený Svaté Matce Boží, hostinec, hodovní sál a vysokou věž o čtyřech patrech. Je obehnán vysokou zdí s mohutnou bránou.
manastir-beskaKlášter se nachází uprostřed stejnojmenného ostrova na Skadarském jezeře. Jeho sou­částí jsou dva kostely. Větší z nich je zasvěcen Svatému Jiří (pocházejícího ze XIV. století), menší Svaté Bohorodičce (založeného roku 1440). Zakla­da­telem a patronem kláštera byl Đurađ Stracimirović z panovnického rodu Balšićů, a menšího, zasvěceného Sv. Matce Boží (1440) a založeného Jelenou Balšić.
Stejně jako klášter Starčevo, také klášter Beška byl znám intenzivním přepisováním a výrobou rukopisných knih. Zde nastala «Gorická sbírka» (Gorički zbornik), věronaučné dílo, jehož tvůrcem a sestavovatelem byl Nikon Jeruzalémský.
4Tento klášter je považéván za jednu z nejvýznamnějších pamětihodností v Černé Hoře. Zbytky kláštera, zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie, se nachází nedaleko lokality Ostros, na březích Skadarského jezera. První zmínka o kostelu pochází z X. století a je uvedena v “Letopisu Popa Dukljanina”. Zakladatelem kláštera byl kníže Vladimír, o kterém se traduje pověst o tragické lásce mezi ním a krásnou Kosarou, dcerou makedonského cara Samuela.
Klášter byl jeden čas místem pobytu metropole (pravoslavné církevní oblasti) Zety. Koncem XVI. století byl zbořen.
Blízko kláštera, na místě Ostros, stojí studna s pramenitou vodou, která pochází z roku 1001 a dodnes zásobuje obyvatelstvo okolních vsí pitnou vodou.
71Tento klášter se nachází ve vsi stejného jména. Zakladatelem kláštera byl v XVIII. století vladyka Danilo, který ho používal jako zimní sídlo. V rámci kláštera byl vybudován kostel, zasvěcený rubáši Panny Marie s ikonostasem, který vyrobil roku 1928 umělec Petar Čolanović. Klášterní budovy a kostel jsou obehnány vysokou kamennou zdí s hlavní bránou na jižní straně. Na zdi vedle brány, z východní strany, se tyčí jednoduchá zvonice.
Budova starého hostince stavbou připomíná typická crmnická stavení s obvyklými portály a terasami. Ke klášteru patřila v roce 1863 založená škola, která se později přestěhovala do nedalekého kláštera Donji Brčeli.
137Klášter Donji Brčeli nese název vesnice, ve které stojí. Součástí kláštera je kostel, zasvěcený Sv. Mikuláši. Vznik kláštera se umisťuje do XV. století. Pod podlahou kláštera byl objeven zasklepený klenutý prostor, vstup do kterého vede otvorem, vyhloubeným v podlaze oltářního prostoru. Mezi lidem se věří, že tato podzemní místnost sloužila jako vězeňská kobka za časů Štěpána Malého, černohorského vládce ze XVII. století. Později je právě tento vládce v kostele zabit a pohřben.
Ke klášteru patřila škola, která sem byla přemístěna z kláštera Gornji Brčeli.
barski-trikonhosPočátky této církevní stavby sahají až do dob Justinianovy vlády (VI. století). Dochované zdi objektu jsou vysoké jeden metr. Archeologické výzkumy potvrdily existenci úlomků ozdobné kamenné plastiky a pohřebiště.
sv-teklaKostel byl vybudován ve XIII. století z lámaného kamene. Původně byl pravoslavný, ale posléze, po uzavření unie mezi Východní a Západní církví, do něj byl přidán katolický oltář. Kostel má dva oltáře dodnes a na jeho hřbitově odpočívají věřící obou vyznání.
Pozůstatky tohoto kostela se nachází ve Spiču, nedaleko od Sutomora, a pochází ze XIV. století. Ačkoliv měl kostel jen jeden oltář, byl využívan jak pro katolické, tak pro pravoslavné bohoslužby. Dnes jsou z kostela dochovány pouze zříceniny.
Kostel, který pochází z konce XIV. století, se nachází ve vsi Sotonići. V těsné blízkosti kostela leží několik náhrobků s kamennými příkrovy.
Ve vsi Šušanj se nachází kostel Sv. Pátky, který vznikl ve středověku a byl postaven z hrubě opracovaného kamene.
crkva-Sv-Nikole-biskupadaTento kostel je místem, kde sídlí Barské arcibiskupství, založené roku 1089 z rozhodnutí papeže Klementa III. Toho roku se datuje papežovo zaslání nadbiskupského roucha (latinsky pallium) arcibiskupovi Duklje. Nový archibiskup dostal do správy okolní biskupství v Baru, Kotoru, Ulcinju. Svaču, Skadru, Drivostu a Pilotu, a postupem času také katolické enklávy v Srbsku, Bosně a tehdejší Travuniji. Barský arcibiskup je dnes držitelem titulu Primas srbský (představený církevní územní oblasti).
dzamija-omerbasicaKoncem XVII. století vznikla ve starém městě Baru jednoduše koncipovaná mešita s pravoúhlým půdorysem a minaretem, připojeným k jihozápadní zdi.
V sousedství mešity, u vchodu do jejího areálu, bylo v XVII. století vystavěno mauzoleum derviše Hasana. K němu byla později přidána přízemní budova, která složila k obytným účelům. U vchodu je rovněž veřejná kašna a později dobudovaný dům, který sloužil jako dům pro pobyt hodži nebo imáma, islámských duchovních. Celý areál je obehnán kamennou zdí.