Turisticka organizacija Bar
manastir-bogorodice-ratackePozůstatky benediktinského kláštera Bohoro­dičky na Ratcu pochází z XI. století. Klášter je umístěn na mořském břehu na výspě mysu Ratac, mezi Barem a Sutomorem. Tvořily ho tři kostely a budovy, obehnané obrannými zdmi s věžemi. Od roku 1443 patřil klášter pod benátskou správu a roku 1571 ho Turkové spálili a srovnali se zemí.
starcevoOstrov Starčevo na Skadarském jezeře hostí klášter Starčevo, založený za časů Đurađa Balšića, v roce 1377. Zakladatelem kláštera byl otec Makarije, tamější mnich. Makarije byl v době zakládání kmet v pokročilém věku (starac) a proto je klášter nazván Starčevo. Klášterní komplex tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie,budovy hostince, hospodářských budov a zdi s klášterní bránou, kterými je obehnán. Má také několik zděných teras. V klášteře bylo skriptorium–dílna, kde se přepisovaly a vázaly knihy. Zde vznikly přepisy mnohých rukopisů, vázaly se a zdobily knihy.V klášteře je pohřben tiskař Božidar Vuković z Podgorice. Po rekonstrukci části hostince se vytvořily podmínky pro to, aby byl klášter znovu uveden do provozu.
MoracnikKlášter Moračnik se nachází na stejnojmenném ostrovu na Skadarském jezeře. První zmínka o něm sa datuje roku 1417 v listině Balši III.
Klášterní komplex zahrnoval kostel zasvěcený Svaté Matce Boží, hostinec, hodovní sál a vysokou věž o čtyřech patrech. Je obehnán vysokou zdí s mohutnou bránou.
manastir-beskaKlášter se nachází uprostřed stejnojmenného ostrova na Skadarském jezeře. Jeho sou­částí jsou dva kostely. Větší z nich je zasvěcen Svatému Jiří (pocházejícího ze XIV. století), menší Svaté Bohorodičce (založeného roku 1440). Zakla­da­telem a patronem kláštera byl Đurađ Stracimirović z panovnického rodu Balšićů, a menšího, zasvěceného Sv. Matce Boží (1440) a založeného Jelenou Balšić.
Stejně jako klášter Starčevo, také klášter Beška byl znám intenzivním přepisováním a výrobou rukopisných knih. Zde nastala «Gorická sbírka» (Gorički zbornik), věronaučné dílo, jehož tvůrcem a sestavovatelem byl Nikon Jeruzalémský.
4Tento klášter je považéván za jednu z nejvýznamnějších pamětihodností v Černé Hoře. Zbytky kláštera, zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie, se nachází nedaleko lokality Ostros, na březích Skadarského jezera. První zmínka o kostelu pochází z X. století a je uvedena v “Letopisu Popa Dukljanina”. Zakladatelem kláštera byl kníže Vladimír, o kterém se traduje pověst o tragické lásce mezi ním a krásnou Kosarou, dcerou makedonského cara Samuela.
Klášter byl jeden čas místem pobytu metropole (pravoslavné církevní oblasti) Zety. Koncem XVI. století byl zbořen.
Blízko kláštera, na místě Ostros, stojí studna s pramenitou vodou, která pochází z roku 1001 a dodnes zásobuje obyvatelstvo okolních vsí pitnou vodou.
71Tento klášter se nachází ve vsi stejného jména. Zakladatelem kláštera byl v XVIII. století vladyka Danilo, který ho používal jako zimní sídlo. V rámci kláštera byl vybudován kostel, zasvěcený rubáši Panny Marie s ikonostasem, který vyrobil roku 1928 umělec Petar Čolanović. Klášterní budovy a kostel jsou obehnány vysokou kamennou zdí s hlavní bránou na jižní straně. Na zdi vedle brány, z východní strany, se tyčí jednoduchá zvonice.
Budova starého hostince stavbou připomíná typická crmnická stavení s obvyklými portály a terasami. Ke klášteru patřila v roce 1863 založená škola, která se později přestěhovala do nedalekého kláštera Donji Brčeli.
137Klášter Donji Brčeli nese název vesnice, ve které stojí. Součástí kláštera je kostel, zasvěcený Sv. Mikuláši. Vznik kláštera se umisťuje do XV. století. Pod podlahou kláštera byl objeven zasklepený klenutý prostor, vstup do kterého vede otvorem, vyhloubeným v podlaze oltářního prostoru. Mezi lidem se věří, že tato podzemní místnost sloužila jako vězeňská kobka za časů Štěpána Malého, černohorského vládce ze XVII. století. Později je právě tento vládce v kostele zabit a pohřben.
Ke klášteru patřila škola, která sem byla přemístěna z kláštera Gornji Brčeli.