Turisticka organizacija Bar

Kostely

barski-trikonhosPočátky této církevní stavby sahají až do dob Justinianovy vlády (VI. století). Dochované zdi objektu jsou vysoké jeden metr. Archeologické výzkumy potvrdily existenci úlomků ozdobné kamenné plastiky a pohřebiště.
sv-teklaKostel byl vybudován ve XIII. století z lámaného kamene. Původně byl pravoslavný, ale posléze, po uzavření unie mezi Východní a Západní církví, do něj byl přidán katolický oltář. Kostel má dva oltáře dodnes a na jeho hřbitově odpočívají věřící obou vyznání.
Pozůstatky tohoto kostela se nachází ve Spiču, nedaleko od Sutomora, a pochází ze XIV. století. Ačkoliv měl kostel jen jeden oltář, byl využívan jak pro katolické, tak pro pravoslavné bohoslužby. Dnes jsou z kostela dochovány pouze zříceniny.
Kostel, který pochází z konce XIV. století, se nachází ve vsi Sotonići. V těsné blízkosti kostela leží několik náhrobků s kamennými příkrovy.
Ve vsi Šušanj se nachází kostel Sv. Pátky, který vznikl ve středověku a byl postaven z hrubě opracovaného kamene.
crkva-Sv-Nikole-biskupadaTento kostel je místem, kde sídlí Barské arcibiskupství, založené roku 1089 z rozhodnutí papeže Klementa III. Toho roku se datuje papežovo zaslání nadbiskupského roucha (latinsky pallium) arcibiskupovi Duklje. Nový archibiskup dostal do správy okolní biskupství v Baru, Kotoru, Ulcinju. Svaču, Skadru, Drivostu a Pilotu, a postupem času také katolické enklávy v Srbsku, Bosně a tehdejší Travuniji. Barský arcibiskup je dnes držitelem titulu Primas srbský (představený církevní územní oblasti).