Turisticka organizacija Bar
maslinjaciKraj okolo Baru se vyznačuje rozmanitou flórou a faunou. Typ vegetace, který převládá v pobřežní části kraje, je křovinatý porost. Směrem na sever, v oblasti horských masívů Sutormanu, Lisinja a Rumije rostou smíšené dubové a bukové lesy. V přímoří rostou zejména vavříny, myrta, oleandr, hloh, trnka, asparagus a jiné. Citrusy (mandarinkovníky, pomerančovníky, citrónovníky), granátový strom, olivovník, vinná réva a fíkovník jsou typické ukázky rostlinné vegetace okolí Baru. Pro turisty je zajímavá stará oliva na Mirovici a Gingo biloba v parku paláce krále Nikoly. Na území barského kraje žijí různé druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců a vzácných druhů bezobratlých. Nejvíce vyniká bohatstvím ptactva Skadarské jezero, kde žije 270 druhů ptactva, z nichž nejvýznamnější je pelikán, vzácně se vyskytující druh. Milovníky myslivosti lákají také loviště divé zvěře (zajíc, jezevec, liška, vlk, divočák) na Ostrosu, Rumiji, Lisinju, Sutormanu a Sozině.

3Bar je také bohatý na mořskou flóru a faunu. V pobřežním pásmu žijí různé živočišné druhy: škeble, mušle, plži, ježci, hlavonožci, raci. Tyto druhy jsou také zdrojem zdravého a kvalitního masa, i když ne vždy jsou využívány nejlepším způsobem.
Kraj v okolí Baru je z ekologického hlediska příklad zdravého životního prostředí bez znečišťujících zdrojů a z tohoto důvodu je velice vhodný pro různé druhy turistiky.