fbpx

Kulturno-istorijska cjelina Virpazar

Kulturno-istorijska cjelina Virpazar prostire se na platou između rukavaca rijeke Orahovštice i Crmnice i Jezera, zahvatajući tri mosta, kameni nasip, cjelokupno brdo na kojem se nalazi utvrđenje Besac i prostor podnožja brda sa pojedinačnim objektima.
Virpazar je saobraćajni i trgovački centar Crmnice. Po položaju, izgledu i funkciji, jedinstveno je naselje u Crnoj Gori. Iako se nalazi na malom prostoru, Virpazar je prirodno predisponiran da bude svojevrsna raskrsnica puteva i značajan turistički centar. Kuće u Virpazaru su najčešće građene od kamena sa ukopanim podrumima, a sveukupan način gradnje, autentična arhitektura i raspored objekata dobar su primjer stapanja arhitekture sa prirodom. Čitava cjelina Virpazara pripada značajnom građevinskom nasljeđu i svjedoči o umješnosti i primjeni originalnog koncepta pri izgradnji. Građevinska rješenja su usklađena sa pejzažom i maksimalno prilagođena terenu, a veliki broj posjetilaca tokom čitave godine svjedoči o značaju i zanimljivosti Virpazara.

Scattered Clouds

20.7°C

Bar, ME

Scattered Clouds
Humidity: 69.3297%
Wind: ENE at 2.44 M/S

Aerodromi

Putnicima koji u Crnu Goru stižu avionom, na raspolaganju su dva međunarodna aerodroma, u Podgorici i Tivtu. Aerodrom Golubovci - Podgorica udaljen 41km od Bara. Aerodrom Tivat je udaljen 58 km od Bara.

Brodske linije

Feriboti redovno saobraćaju na linijama: Bar-Bari-Bar, Bar- Ankona-Bar.

Željeznica

Saobraćaj se odvija na kolosjeku normalne širine. Glavni željeznički pravci su Bar-Podgorica-Beogard-Subotica sa krakom Podgorica-Nikšić.

Drumski saobraćaj

Ukupna dužina puteva u Crnoj Gori iznosi 5.174 km. Dva najvažnija putna pravca u Crnoj Gori su Jadranska magistrala od Igala do Ulcinja (duz obale) i magistralni pravac: Petrovac na moru - Podgorica - Kolašin - Bijelo Polje - granica Srbije (povezuje sjever i jug Republike). Izgradnjom tunela Sozina povezanost sa sjeverom je izuzetno poboljšana.

Bar Info

GPS koordinate Bara su 42º06'N 019º06' E. Opština Bar se proteže na površini od 505km2 i nadmorskoj visini od 4m do 1593m. Opština ima više od 40.000 stanovnika. Dužina morske obale je 46km, a jezerske 65km. Marina ima 1050 vezova. MT pozivni broj za Crnu Goru je +382, a za Opštinu Bar 030. (primjer +38230xxxxxx)

MRCC barradio

MRCC barradio (9833); VHF ch16 i ch24; VHF DSC ch70; MF 2182KHz; MF DSC 2187.5KHz

Montenegro Info

državni kod: ME (MNE); kontinent: Evropa; glavni grad: Podgorica; valuta: EURO €; član EU: ne; NATO član: ne; GSM: 900/1800; naponska mreža: 220V/50Hz