Turisticka organizacija Bar

Opšta bolnica Bar

Podgrad bb - Stari Bar   
tel: 342-209 i 342-333

Dom zdravlja Bar

Jovana Tomaševića 42
tel:311-001

Ambulanta Virpazar

081/711-128

Hitna medicinska služba

u okviru doma zdravlja radi 24 sata.

U ljetnjem periodu za vrijeme trajanja turis­tičke sezone rade ambulante u:
- Sutomoru od 14,00 do 20,00 sat
- Čanju od 7,00 do 20,00 sati
- Hotel “Inex” od 7,00 do 14,00 sati
- Val maslina od 15,00 do 20,00 sati
- Ostale medicinske ustanove pri domu zdravlja Bar rade od 7,00 do 21,00 sati

STOMATOLOŠKE ORDINACIJE
Vukotić Makedonska E13 313-401
Vera dent J. Tomaševića 40 311-401
Leković V. Rolovića, F-43, II sprat 316-382
Dental V. Rolovića b.b. 311-732
Doktor Debelja Polje b.b. 314-121
Dr Pavlović V. Rolovića F2 312-626
Buntić M.Tita
Dr Baranin V. Rolovića 13 313-531
Dr Jovanović Čeluga b.b.

342-161


OČNE ORDINACIJE
Vid M. Bošković H-6 315-719
Monokl 311-226
Optika Rakočević 312-656

ORL ORDINACIJE
Antyllus (Dr Martinović) Čeluga 42 340-650
Alpha GR (Dr Rađenović) J. Tomaševića 311-154

SPECIJALISTČKE ORDINACIJE
Poliklinika Media (Dr Abramović) Jovana Tomaševića G9 317-200
Internistićka ordinacija Dr živković Makedonski objekat 15 318-171
“ESKULAP” Ginekološko - akušerska i ultrazvučna ordinacija 313-928
Biohemijska laboratorija dr Vuksanović Jovana Tomaševića G9 315-900
Medical Mitrović Pedijatrijska ordinacija Bulevar 24. novembra 316-016

APOTEKE
Topolica 1 Jovana Tomaševića 42 312-946
Topolica 2 Vladimira Rolovića b.b. 315-328
Higija J. Tomaševića 26 317-445
Stela Alba Topolica II Makedonska 6/18 313-847
Tea Medica J. Tomaševića 313-686
Belladona Makedonska 15 314-689
Montefarm Rista Lekića 311-021
ICN CG Poslovni centar 311-684
Biljna apoteka ELIKSIR 316-397
Popović V. Rolovića 16 312-329