Turisticka organizacija Bar
Tweet
Share
Share on MySpace
dzamija-omerbasicaNalazi se u Starom Baru. Nastala je krajem XVII vijeka. Jednostavno građena, pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid.
Pored džamije na ulazu u kompleks, sagradjeno je u XVII vijeku Derviš-Hasanovo turbe. Uz njega je prizidana manja prizemna zgrada, koja je sluzila kao stambeni objekat. Pored ulaza je izgradjena i javna česma, a kasnije i džamijska kuća namijenjena za boravak hodže ili imama. Cijeli prostor je ograđen kamenim zidom.