Turisticka organizacija Bar
Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.