Turisticka organizacija Bar
Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.