Zdrastvene ustanove

Opšta bolnica Bar          342-333
Podgrad bb - Stari Bar    342-209

Dom zdravlja Bar            311-001
Jovana Tomaševića 42

Ambulanta Virpazar          081/711-128

Hitna medicinska služba       94
u okviru doma zdravlja radi 24 sata.

U ljetnjem periodu za vrijeme trajanja turis­tičke sezone rade ambulante u:
-
Sutomoru od 14,00 do 20,00 sat
- Čanju od 7,00 do 20,00 sati
- Hotel “Inex” od 7,00 do 14,00 sati
- Val maslina od 15,00 do 20,00 sati
- Ostale medicinske ustanove pri domu zdravlja Bar rade od 7,00 do 21,00 sat

STOMATOLOŠKE ORDINACIJE OČNE ORDINACIJE ORL ORDINACIJE (uho, grlo, nos) SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE APOTEKE
Turistička organizacija Bar © 2006 / webmaster