a

Bar

Moderan grad širokih bulevara, okružen mediteranskim rastinjem, predstavlja najveći turističko-nautički centar na ulazu u Jadransko more. O burnoj istoriji ovoga grada svjedoče brojni kuturno-istorijski spomenici od kojih je najznačajniji Stari Bar, udaljen 4km od obale. Ostaci nekadašnjeg grada danas su nijemi svjedoci mnogobrojnih osvajača i različitih kultura. Njwgovu razglednicu danas čine: turistički objekti, restorani, sportski tereni, trgovine i marina od 1050 vezova.
stara masilna

Bar

dvorac kralja Nikole
Turistička organizacija Bar © 2006 / webmasterc