a
Crkve
manastiri
crkve
džamije

BARSKI TRIKONHOS
Podizanje ove crkvene građevine vezuje se za period Justinijanove epohe (VI vijek). Očuvani zidovi građevine dosežu visinu do 1 m. Prilikom istraživačkih radova na Crkvi, pronađeni su fragmenti dekorativne kamene plastike i nekropola.

Barski trikonohos

CRKVA SV. TEKLE
Sazidana je od lomljenog kamena u XIII vijeku. Prvobitno je bila pravoslavna, da bi poslije unijašenja dobila i drugi, katolički oltar. Ova crkva i danas ima dva oltara, a posjećuju je i na njenom groblju se sahranjuju pripadnici obije vjeroispovijesti.

crkva sv.Tekle
CRKVA SV. ROKA – Spič
Ostaci crkve Sv. Roka nalaze se u blizini Sutomora. Datiraju iz XIV vijeka. Iako je imala samo jedan oltar crkva je služila pravoslavcima i katolicima. Danas se nalazi u ruševinama.

CRKVA SV. ATANASIJA - Sotonići ..................................................................................................................... Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.

CRKVA SV. PETKE - Šušanj................................................................................................ . Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.

CRKVA SV. NIKOLE
U njoj je smještena Barska nadbiskupija, koja je osnovana 1089. godine, što je potvrdio Papa Klement III, time što je poslao Palij (ogrtač), Arhiepiskopu dukljanske stolice i potčinio mu tri episkopije (Bar, Kotor, Ulcinj, Svač, Skadar, Drivostu, Pilot), a zatim i države Srbiju, Bosnu i Travuniju. Barski nadbiskup ima titulu Primas srpski.

Turistička organizacija Bar © 2006 / webmasterc