payday loansPayday Loans
Turisticka organizacija Bar

Lokalne atrakcije

B2077_p1Stari Bar najveća urbana aglomeracija u ruševinama u Crnoj Gori. Nosilac je burne istorije i srednjevjekovnih civilizacija. Udaljen je oko 4 km. od današnjeg Bara. Smješten je na velikoj stijeni, sa tri strane zaštićen liticama, dok je duž zapadne strane obezbijeđen bedemima.U gradu se nalaze ostatci 240 zgrada u ruševinama, sa uskim krivudavim ulicama i nepravilnim trgovima. Objekti su zidani od tesanog kamena, na jedan ili više spratova.
Nekoliko objekata kao što su: amam, barutana, Sat-kula nastali su u tursko doba, kao i akvadukt kojim je Stari Bar snabdijevan pitkom vodom.
U gradu se nalazi i nekoliko ostataka sakralnih objekata iz srednjeg vijeka: crkva Sv. Teodore (kasnije crkva Sv. Đorđa), crkva Sv. Nikole (kasnije crkva Sv. Marka), crkva Sv. Venerande i crkva Sv. Katarine.
Položaj Starog Bara pruža priliku posjetiocima da sa zidina starih bedema dožive panoramu zelenog barskog polja, novog dijela grada, luke, otvorenog mora i masiva planine Rumije. Posebnu atrakciju Starog Bara predstavlja pjaca gdje prodavci obučeni u tradicionalne nošnje ovog kraja nude kupcima domaće proizvode kao što su: agrumi, masline, barsko maslinovo ulje, sir i razne domaće rukotvorine.

stari-bar

stara_maslinaStara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji je zakonom zaštićen 1963. godine. Stara je preko 2.000 godina i smatra se najstarijim stablom u Evropi. Obim stabla je 10m. Legenda govori da su se oko masline održavali skupovi zavađenih porodica i na tom mjestu dolazilo je do pomirenja.

Maslinjaci Područje Bara poznato je po maslinovim stablima čiji je broj preko 100.000 maslina, većina njih je stara preko 1.000 godina.
Zanimljivo je kazivanje o barskim maslinjacima - nijedan mladić nije mogao da se oženi ako predhodno ne zasadi određeni broj maslinovih mladica.
U Starom Baru je još 1927. godine postojala “uljara braće Marić” gdje se dnevno prerađivalo i do 20 tona maslina i proizvodilo poznato barsko ulje, koje se izvozilo za Ameriku, Francusku i Njemačku.
akvaduktAkvadukt se nalazi sa sjeverne strane Starog Bara. Izgrađen je u vrijeme Turaka (XVII vijek) i služio je da se u grad dovede voda sa izvorišta udaljenog oko 3 km. Konstrukcija se sastoji od 17 većih lukova različitih raspona, koji se oslanjaju na isto toliki broj masivnih stubova. Na gornjoj površini akvadukta formiran je kanal u koji su postavljene medjusobno povezane keramičke cijevi (prečnika oko 12 cm. i dužine 30 cm.). Gradjen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sličan mostu, predstavlja impozantan spomenik, jedini te vrste u Crnoj Gori. Akvadukt je obnovljen poslije zemljotresa 1979. godine pa se i danas može staviti u funkciju.
bigovicaHidroarheološki lokalitet Bigovica nalazi se u neposrednoj blizini barske luke. Riječ je o prirodnoj uvali koja je od III v. p.n.e. do XVI v. n.e. korišćena kao zimsko pristanište, jer je zaštićena od sjeverozapadnog vjetra (bure) i djelimično od juga. Na ovom lokalitetu potvrđeni su ostaci antičkog brodoloma iz IV vijeka kao i mnogobrojni ostaci amfora i drugog arheološkog materijala koji sežu do XVI vijeka.
sv-teklaCRKVA Sv. TEKLE  nalazi se zapadno od Sutomora, na kilometar od mora. Izgradjena je u XIV vijeku. U njoj postoje dva oltara, u oltarskoj apsidi pravoslavni, a uz južni zid se nalazi katolički oltar. U crkvi su istovremeno vršili bogosluženje i pravoslavni i katolički sveštenici. Ispred crkve nalazi se groblje pripadnika obije vjeroispovijesti.
2176214Specifična arhitektonsko ambijentala lokacija sa divnim kamenim kulama sa voltovima, u kojima se susrijeću materijali kamen, drvo i gvožde udaljena nekoliko stotina metara od sutomorske plaže. Ovo mjesto je bilo toliko privlačno da su u njemu još u 18 vijeku dolazile da ljetuju mletačke kontese. Danas su prekrasne palate u Gornjoj Brci napuštene i zaboravljene.
Manastir_ribnjakManastir Ribnjak  nalazi se u selu Zupci. Na mjestu današnjeg manastira Ribnjak postojali su ostaci crkve koju je po legendi podigla Jelena Anžujska Nemanjić.
Manastir sačinjavaju: crkva posvećena sv. Vasiliju Ostroškom, krstionica i konak.
Gornja crkva iznad manastira Ribnjak, na brdu Gradac, posvećena je Časnom krstu a podignuta je nakon borbi za oslobođenje 1877-78. Priča se da je kralj Nikola ovdje dolazio da bi pratio operacije za oslobođenje. Crkvu koja se nalazi na brdu podigli su dva serdara i jedan senator kneževine Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka kao zavjet posle oslobodilačkih ratova. Višegodišnja tradicija odlaska na Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog 12. maja, interesantna je i za brojne turiste.
Sagradjeno je 1819. godine, a oštećeno u požaru 1912. godine i u brojnim zemljotresima. Visoko je 22m, izgradjeno od finog tesanog kamena. temeljna restauracija urađena je 2005. godine. Predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika orijentalnog graditeljstva na prostoru Crne Gore.
godinjeSelo Godinje nalazi se u Crmnici, kraju čija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje čuvenog Crmničkog vina duža od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najočuvanijih ruralnih cjelina od istorijskog značaja.
Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira­ju još iz XIII vijeka, a u selu su još vidljivi tragovi boravka dinastije Balšica iz XV vijeka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuce s voltovima i konobama kao i objekti tipični za nekadašnji način života, kao što su gumna i mlinovi.
Kuče su zbijene i čine kompaktnu cjelinu koja podsječa na srednjevjekovna utvrdena naselja, sa puškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagođene modernim uslovima ži­vota, ali su, u najvećem dijelu sačuvale stari ob­lik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za za­ljubljenike u tradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmničkog vina.
GALEBOVINajveće na Balkanskom poluostrvu. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore u kotlini koju od mora odvaja planina Rumija. Dužina jezera iznosi 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvijek ista. U proljeće i jesen kada nivo vode poraste površina je oko 500 km2, dok je ljeti pri niskom vodostaju površina oko 350 km2. Jezero je granično sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2%. Obala je razuđena sa brojnim zalivima i živopisnim ribarskim naseljima. Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazara prema Krajini nalazi se veliki broj uvala sa pješčanim plažama od kojih je najpoznatija plaža Murići duga 560 m.
Jezero predstavlja poseban eko-sistem sa velikim procentom močvarnih zona. Ljeti jezero izgleda kao ogromna zelena livada sa mnoštvom rascvjetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. U jezeru živi preko 40 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja...) i poznato je po raznovrsnosti ptica koje žive oko jezera (270 vrsta). Neke od njih su ugrožene vrste (pelikan, orao, čaplja, gnjurac, šljuka). Predstavlja poznato lovište. Iznad jezera se nalazi vidikovac sa kojeg se pruža jedinstven pogled na panoramu jezera sa pjeskovitim plažama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.
Brodićima se organizuju izleti - krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijski spomenici, živopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, čuveno crmničko vino “vranac” predstavljaju poseban doživljaj. Osobenost Jezera je i “Kasoronja”, biljka sa jestivim plodom, koje ima samo na Jezeru.
skadarsko-jezero
virpazar-1Virpazar Naselje podignuto na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje 1242. god. u povelji kralja Vladislava.
Bilo je važan trgovački centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. god. i željezničkom prugom uskog kolosjeka.
Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imao preko 20 trgovačkih i zanatskih radnji.
Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrđave Besac, koju su sagradili Turci.
U njegovoj blizini je mjesto Mijele, gdje je iskopavanjem nađena velika praistorijska nekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim pločama.
Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskom jezeru.