Hidroarheološki lokalitet Bigovica

Hidroarheološki lokalitet Bigovica, iz antičkog perioda, nalazi se u neposrednoj blizini barske luke. Riječ je o prirodnoj uvali koja je od III v. p. n. e. do XVI v. n. e. korišćena kao zimsko pristanište, jer je zaštićena od vjetra. Na ovom lokalitetu potvrđeno je nekoliko amforišta, kao i  ostaci antičkog brodoloma iz IV vijeka kao i mnogobrojni ostaci drugog arheološkog materijala koji sežu do XVI vijeka. Ispred antičkog lokaliteta Bigovica postoji veliki jedrenjak sa topovima koji ima specifičnu priču. Ostao je netaknut jer je na prilično velikoj dubini.