Turisticka organizacija Bar
Tweet
Share
Share on MySpace
eu_cup
Osnovni podaci o takmicenju koje se odrzava u Baru narednog mjeseca .
Naziv takmicenja : 12 . Zimski Kup bacaca Evrope
12th European Winter Throwing Cup
Mjesto odrzavanja : Bar - Crna Gora
Datum odrzavanja : 17-18.03.2012.
Discipline : Bacanje kugle , koplja , diska I kladiva
Kategorije : Seniori i Mladji seniori
Zemlje ucesnice : 39 zemalja iz Evrope
Broj ucesnika : 480 takmicara I sluzbenih lica ( prema preliminarnoj prijavi )
Smjestaj : Hoteli Princes I Korali
Website : www ecwt2012bar.org
Email : [email protected]
Kontakt osoba : Bozidar Icevic , generalni sekretar 069 061880
http://akmornar.me/