payday loansPayday Loans
Turisticka organizacija Bar
Tweet
Share
Share on MySpace

KULTURNI CENTAR - BAR

Jovana Tomaševića 57 Tel. 313-810, 312-431

DOM KULTURE

 

VLADIMIR POPOVIĆ - ŠPANAC

- U okviru Doma kulture nalaze se bioskopska - pozorišna sala sa 650 sjedišta i ljetnja pozornica sa 1.000  mjesta, kao i nekoliko manjih sala za održavanje seminara, tribina. Takodje u holu Doma kulture, funkcioniše ''Mala scena-Godo'' mamjenjena organizovanju kamernih formi.
Jovana Tomaševića 57 Tel. 311-586

ZAVIČAJNI MUZEJ

 

DVORAC KRALJA NIKOLE

Raspolaže sa etnološkom, arheološkom i prirodnjačkom zbirkom, kao i memorijalom kralja Nikole.
U njemu je smještena i koncertna, balska dvorana, atraktivna za razne stvaralačke izraze (izložbe, koncerte, književne večeri..)
Jovana Tomaševića 57 Tel. 315-355.

UMJETNIČKA GALERIJA

VELIMIR A. LEKOVIĆ

- Raspolaže sa dva velika izložbena prostora.
Jovana Tomaševića 57 Tel. 315-998

NARODNA BIBLIOTEKA

I ČITAONICA IVO VUČKOVIĆ

- Raspolaže sa preko 70.000 mono-grafskih i serijalnih publikacija koje na najbolji način reprezentuju savremeni prostor čitaonice s mogućnošću korišćenja informatičke opreme.
Jovana Tomaševića 57 Tel. 311-031