Važniji telefoni

Važniji telefoni
 
T-COM Crna Gora    
J. Tomaševića 311000
T-mobile shop Maršala Tita 303756
POŠTA    
Bar 312918
Sutomore 374312
Čanj 373029
Virpazar 081/711104
Ostros 67122
Pečurice 61222
OPŠTINA BAR
Centrala 311611
Predsjednik 312065
Potpredsjednik 311488
Sekretar 312440
SEKRETERIJATI OPŠTINE
Za društvene djelatnosti 311079
Za opštu upravu 311292
Za urbanizam, građ. i stam.kom.poslove 312945
Za privredu 312263
Za finansije 312697
Za inspekcijske poslove 311966
Za imovinu 314896
Za kom.inf.sistem 312060
Za planiranje i uređ. prost, urbanizam i stam. 312644
INSPEKCIJE
Sanitarna 315636
Rada 312945
Veterinarska 314166
Tržišna 315814
Finansijska 312723
Turistička 311969
JAVNA PREDUZEĆA
JP Informativni centar Bar 312222
JP Kulturni centar Bar 313810
JP Sportski centar Bar 313197
JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Rumija” 314864
JP za Komunalne djelatnosti 313957
JP Vodovod i kanalizacija 312043
ZAVODI
Zavod za izgradnju Bara 311855
Zavod za zapošljavanje 313048
Zavod za subtropske kulture 311144
ZOIL Lovćen 312755
Zoil Dunav 322645
VJERSKE ZAJEDNICE
Crkva sv. Nikole (pravoslavna) 314644
Parohijski dom ul. J. Tomaševića
Crkva Sv. Nikole (katolička) 313863
Caritas 340093
Islamska vjerska zajednica 314793
RAZNO
Centar bezbijednosti Bar 92
Hitna pomoć 94
Vatrogasna služba 93
Marina Bar 311135
Uprava pomorske sigurnosti 313 240
Barska plovidba 311300
Carinarnica Bar 311413
Luka Bar 312000
Lučka kapetanija 312733
Primorka Bar 312444
Veterinarska stanica 341342
Elektrodistribucija 312322
 
Turističke organizacije
Turisticka organizacija Crne Gore  Rimski trg bb Pogorica  081 235 156
Ulcinj  26. novembra bb  085 412 595
Bar   obala13. jula bb      085 311 633
Budva  mediteranska  086 402 814
Tivat  palih boraca 8  082 671 324
Kotor  stari grad br 328  082 325 952
Herceg Novi  Jovana Dabovica 12  088 350 840
Cetinje  Bajova 2  086 230 250
Podgorica  ul. Slobode 47  081 667 535
Kolasin  Mirka Vesovica bb  081 865 885
Zabljak  Durmitorskih ratnika 3  089 361 802
Plav  Carsija bb  087 252 888
Rozaje    087 274 800
Berane    087 213 913
Turistička organizacija Bar © 2006 / webmasterc