2176214Specifična arhitektonsko ambijentala lokacija sa divnim kamenim kulama sa voltovima, u kojima se susrijeću materijali kamen, drvo i gvožde udaljena nekoliko stotina metara od sutomorske plaže. Ovo mjesto je bilo toliko privlačno da su u njemu još u 18 vijeku dolazile da ljetuju mletačke kontese. Danas su prekrasne palate u Gornjoj Brci napuštene i zaboravljene.
sv-teklaCRKVA Sv. TEKLE  nalazi se zapadno od Sutomora, na kilometar od mora. Izgradjena je u XIV vijeku. U njoj postoje dva oltara, u oltarskoj apsidi pravoslavni, a uz južni zid se nalazi katolički oltar. U crkvi su istovremeno vršili bogosluženje i pravoslavni i katolički sveštenici. Ispred crkve nalazi se groblje pripadnika obije vjeroispovijesti.
akvaduktAkvadukt se nalazi sa sjeverne strane Starog Bara. Izgrađen je u vrijeme Turaka (XVII vijek) i služio je da se u grad dovede voda sa izvorišta udaljenog oko 3 km. Konstrukcija se sastoji od 17 većih lukova različitih raspona, koji se oslanjaju na isto toliki broj masivnih stubova. Na gornjoj površini akvadukta formiran je kanal u koji su postavljene medjusobno povezane keramičke cijevi (prečnika oko 12 cm. i dužine 30 cm.). Gradjen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sličan mostu, predstavlja impozantan spomenik, jedini te vrste u Crnoj Gori. Akvadukt je obnovljen poslije zemljotresa 1979. godine pa se i danas može staviti u funkciju.
bigovicaHidroarheološki lokalitet Bigovica nalazi se u neposrednoj blizini barske luke. Riječ je o prirodnoj uvali koja je od III v. p.n.e. do XVI v. n.e. korišćena kao zimsko pristanište, jer je zaštićena od sjeverozapadnog vjetra (bure) i djelimično od juga. Na ovom lokalitetu potvrđeni su ostaci antičkog brodoloma iz IV vijeka kao i mnogobrojni ostaci amfora i drugog arheološkog materijala koji sežu do XVI vijeka.
stara_maslinaStara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji je zakonom zaštićen 1963. godine. Stara je preko 2.000 godina i smatra se najstarijim stablom u Evropi. Obim stabla je 10m. Legenda govori da su se oko masline održavali skupovi zavađenih porodica i na tom mjestu dolazilo je do pomirenja.

Maslinjaci Područje Bara poznato je po maslinovim stablima čiji je broj preko 100.000 maslina, većina njih je stara preko 1.000 godina.
Zanimljivo je kazivanje o barskim maslinjacima - nijedan mladić nije mogao da se oženi ako predhodno ne zasadi određeni broj maslinovih mladica.
U Starom Baru je još 1927. godine postojala “uljara braće Marić” gdje se dnevno prerađivalo i do 20 tona maslina i proizvodilo poznato barsko ulje, koje se izvozilo za Ameriku, Francusku i Njemačku.