virpazar-1Virpazar Naselje podignuto na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje 1242. god. u povelji kralja Vladislava.
Bilo je važan trgovački centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. god. i željezničkom prugom uskog kolosjeka.
Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imao preko 20 trgovačkih i zanatskih radnji.
Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrđave Besac, koju su sagradili Turci.
U njegovoj blizini je mjesto Mijele, gdje je iskopavanjem nađena velika praistorijska nekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim pločama.
Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskom jezeru.
GALEBOVINajveće na Balkanskom poluostrvu. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore u kotlini koju od mora odvaja planina Rumija. Dužina jezera iznosi 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvijek ista. U proljeće i jesen kada nivo vode poraste površina je oko 500 km2, dok je ljeti pri niskom vodostaju površina oko 350 km2. Jezero je granično sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2%. Obala je razuđena sa brojnim zalivima i živopisnim ribarskim naseljima. Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazara prema Krajini nalazi se veliki broj uvala sa pješčanim plažama od kojih je najpoznatija plaža Murići duga 560 m.
Jezero predstavlja poseban eko-sistem sa velikim procentom močvarnih zona. Ljeti jezero izgleda kao ogromna zelena livada sa mnoštvom rascvjetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. U jezeru živi preko 40 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja...) i poznato je po raznovrsnosti ptica koje žive oko jezera (270 vrsta). Neke od njih su ugrožene vrste (pelikan, orao, čaplja, gnjurac, šljuka). Predstavlja poznato lovište. Iznad jezera se nalazi vidikovac sa kojeg se pruža jedinstven pogled na panoramu jezera sa pjeskovitim plažama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.
Brodićima se organizuju izleti - krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijski spomenici, živopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, čuveno crmničko vino “vranac” predstavljaju poseban doživljaj. Osobenost Jezera je i “Kasoronja”, biljka sa jestivim plodom, koje ima samo na Jezeru.
skadarsko-jezero
Sagradjeno je 1819. godine, a oštećeno u požaru 1912. godine i u brojnim zemljotresima. Visoko je 22m, izgradjeno od finog tesanog kamena. temeljna restauracija urađena je 2005. godine. Predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika orijentalnog graditeljstva na prostoru Crne Gore.
godinjeSelo Godinje nalazi se u Crmnici, kraju čija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje čuvenog Crmničkog vina duža od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najočuvanijih ruralnih cjelina od istorijskog značaja.
Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira­ju još iz XIII vijeka, a u selu su još vidljivi tragovi boravka dinastije Balšica iz XV vijeka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuce s voltovima i konobama kao i objekti tipični za nekadašnji način života, kao što su gumna i mlinovi.
Kuče su zbijene i čine kompaktnu cjelinu koja podsječa na srednjevjekovna utvrdena naselja, sa puškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagođene modernim uslovima ži­vota, ali su, u najvećem dijelu sačuvale stari ob­lik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za za­ljubljenike u tradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmničkog vina.
Manastir_ribnjakManastir Ribnjak  nalazi se u selu Zupci. Na mjestu današnjeg manastira Ribnjak postojali su ostaci crkve koju je po legendi podigla Jelena Anžujska Nemanjić.
Manastir sačinjavaju: crkva posvećena sv. Vasiliju Ostroškom, krstionica i konak.
Gornja crkva iznad manastira Ribnjak, na brdu Gradac, posvećena je Časnom krstu a podignuta je nakon borbi za oslobođenje 1877-78. Priča se da je kralj Nikola ovdje dolazio da bi pratio operacije za oslobođenje. Crkvu koja se nalazi na brdu podigli su dva serdara i jedan senator kneževine Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka kao zavjet posle oslobodilačkih ratova. Višegodišnja tradicija odlaska na Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog 12. maja, interesantna je i za brojne turiste.