Turisticka organizacija Bar

Kraj glasanja

Do kraja glasanja
Courtesy of Go Mylo Countdown
Ostaci crkve Sv. Roka nalaze se u blizini Sutomora. Datiraju iz XIV vijeka. Iako je imala samo jedan oltar crkva je služila pravoslavcima i katolicima. Danas se nalazi u ruševinama.