Turisticka organizacija Bar

Kraj glasanja

Do kraja glasanja
Courtesy of Go Mylo Countdown
Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.