Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.