Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.