Turisticka organizacija Bar

Kraj glasanja

Do kraja glasanja
Courtesy of Go Mylo Countdown
Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.