Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

Podignuta je u srednjem vijeku. Zidana je od grubo tesanog kamena.