Virpazar

virpazar-1Virpazar Naselje podignuto na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje 1242. god. u povelji kralja Vladislava.
Bilo je važan trgovački centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. god. i željezničkom prugom uskog kolosjeka.
Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imao preko 20 trgovačkih i zanatskih radnji.
Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrđave Besac, koju su sagradili Turci.
U njegovoj blizini je mjesto Mijele, gdje je iskopavanjem nađena velika praistorijska nekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim pločama.
Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskom jezeru.