Selo Godinje

godinjeSelo Godinje nalazi se u Crmnici, kraju čija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje čuvenog Crmničkog vina duža od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najočuvanijih ruralnih cjelina od istorijskog značaja.
Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira­ju još iz XIII vijeka, a u selu su još vidljivi tragovi boravka dinastije Balšica iz XV vijeka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuce s voltovima i konobama kao i objekti tipični za nekadašnji način života, kao što su gumna i mlinovi.
Kuče su zbijene i čine kompaktnu cjelinu koja podsječa na srednjevjekovna utvrdena naselja, sa puškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagođene modernim uslovima ži­vota, ali su, u najvećem dijelu sačuvale stari ob­lik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za za­ljubljenike u tradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmničkog vina.