Manastir Ribnjak

Manastir_ribnjakManastir Ribnjak  nalazi se u selu Zupci. Na mjestu današnjeg manastira Ribnjak postojali su ostaci crkve koju je po legendi podigla Jelena Anžujska Nemanjić.
Manastir sačinjavaju: crkva posvećena sv. Vasiliju Ostroškom, krstionica i konak.
Gornja crkva iznad manastira Ribnjak, na brdu Gradac, posvećena je Časnom krstu a podignuta je nakon borbi za oslobođenje 1877-78. Priča se da je kralj Nikola ovdje dolazio da bi pratio operacije za oslobođenje. Crkvu koja se nalazi na brdu podigli su dva serdara i jedan senator kneževine Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka kao zavjet posle oslobodilačkih ratova. Višegodišnja tradicija odlaska na Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog 12. maja, interesantna je i za brojne turiste.