Selo Gornja Brca

2176214Specifična arhitektonsko ambijentala lokacija sa divnim kamenim kulama sa voltovima, u kojima se susrijeću materijali kamen, drvo i gvožde udaljena nekoliko stotina metara od sutomorske plaže. Ovo mjesto je bilo toliko privlačno da su u njemu još u 18 vijeku dolazile da ljetuju mletačke kontese. Danas su prekrasne palate u Gornjoj Brci napuštene i zaboravljene.