Hidroarheološki lokalitet Bigovica

bigovicaHidroarheološki lokalitet Bigovica nalazi se u neposrednoj blizini barske luke. Riječ je o prirodnoj uvali koja je od III v. p.n.e. do XVI v. n.e. korišćena kao zimsko pristanište, jer je zaštićena od sjeverozapadnog vjetra (bure) i djelimično od juga. Na ovom lokalitetu potvrđeni su ostaci antičkog brodoloma iz IV vijeka kao i mnogobrojni ostaci amfora i drugog arheološkog materijala koji sežu do XVI vijeka.