Turisticka organizacija Bar

Priručnik za seoski turizam i seoska domaćinstva

Priručnik za preduzetništvo u turizmu

Priručnik za tematski turizam sa primjerima dobre prakse