Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

crmnicke-sportske-igreManifestacija takmičarskog karaktera u nekoliko sportskih disciplina. Održava se u Virpazaru, svakog vikenda, od polovine jula do polovine avgusta.