Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

murici_dani_ekologijeOdržava se u Murićima u julu, a predstavlja svojevrsnu promociju turizma na Skadarskom jezeru.