Turisticka organizacija Bar

Kraj glasanja

Do kraja glasanja
Courtesy of Go Mylo Countdown
murici_dani_ekologijeOdržava se u Murićima u julu, a predstavlja svojevrsnu promociju turizma na Skadarskom jezeru.