Turisticka organizacija Bar
murici_dani_ekologijeOdržava se u Murićima u julu, a predstavlja svojevrsnu promociju turizma na Skadarskom jezeru.