Turisticka organizacija Bar
maslinijadaOdržava se početkom decem¬bra u Starom Baru. Predstavlja smotru čuvenih proizvoda sa ovog područja: maslina, maslinovog ulja i agruma upotpunjenu izložbom narodnih nošnji i kulturno zabavnim programom.