Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

dani_vina_i_ukljeve Održava se u Virpazaru u decembru. To su zabavne manife¬sta¬¬cije različitog karaktera, u čast Skadarskog jezera, njegove ribe i čuvenog crmničkog vina.