Turisticka organizacija Bar
dani_vina_i_ukljeve Održava se u Virpazaru u decembru. To su zabavne manife¬sta¬¬cije različitog karaktera, u čast Skadarskog jezera, njegove ribe i čuvenog crmničkog vina.