Turisticka organizacija Bar

Barski ljetopis

Panoramska ruta

rute

TV_FEST Održava se od 1995. godine u novembru mjesecu i predstavlja smotru televizijskih ostvarenja i autorskih kreacija iz cijelog svijeta.